Vilkår

Ved køb af MiniKrea’s ”Sy- og Salgs”-licens accepterer du at overholde følgende vilkår og betingelser.

Begrænset licens

Dette er en begrænset licens, der giver dig rettighed til ”Syning og Salg” af håndlavede produkter og beklædningsgenstande ud fra symønstre skabt af MiniKrea. Licensen giver dig rettighed til at anvende alle MiniKrea-mønstre, medmindre dette eksplicit er undtaget ved tekst på mønsteret. Salg er kun tilladt såfremt du har en aktiv MiniKrea-licens. Licensen er personlig og skal fornys hver måned hvori salgsaktivitet foregår. Ved salg forstås slag fra butik, på markeder og messer, dørsalg, salgsparty, websalg eller lignende.. Fabriks- eller masseproduktion er strengt forbudt.

Synliggørelse af licensudsteder

Følgende information skal altid fremgå, hvor produkter og beklædning sælges: ”Originalt mønsterdesign – MiniKrea”. Denne information skal være inkluderet i beskrivelsen af produktet, hvis det sælges online. Informationen skal være inkluderet på mærkning indsat i eller vedhængt ethvert produkt, der sælges i en forretning eller enhver anden form for salgssted. Det er licenshavers forpligtelse at registrere salg og salgsmængde, såfremt inspektion foretages.

Intellektuel ejendomsret

Ved køb af denne licens anerkender du, at alle intellektuelle rettigheder til mønstre tilhører MiniKrea, uanset om det gælder ophavsret/copyright, patenter, varemærke eller anden form for intellektuel ejendomsret. Du må ikke anvende MiniKrea’s mønstre til at lave afledte mønstre og gøre krav på disse som egne mønstre.

Uatoriseret kopiering

MiniKrea er et registreret varemærke og mønstre, inklusive alle billeder, illustrationer og mønsterdele er beskyttet af lov of ophavsret/copyright. Køb af denne licens GIVER IKKE køber tilladelse til selv at sælge, kopiere eller distribuere MiniKrea’s mønstre, hverken elektronisk eller ved nogen anden metode.

Ansvarsfraskrivelse

Ved erhvervelse af denne licens anerkender og accepterer du at hverken MiniKrea, dets affilierede eller ansatte kan drages til ansvar for din brug af mønstre.

Overdragelse forbudt

Denne licensaftale samt alle rettigheder og/eller forpligtelser i kraft af denne, KAN IKKE overdrages eller delegeres til andre af køber. Forsøg på videregivelse af rettigheder til tredjepart er strengt forbudt og vil i tilfælde af misbrug være ugyldige og uden betydning for MiniKrea’s ejerskab til alle rettigheder.

Aftaleændringer

Denne licensaftale kan ikke ændres med undtagelse af ændringer tilføjet af MiniKrea selv.

Aftale

MiniKrea forbeholder sig retten til at opsige din ret til at sælge produkter skabt på baggrund af denne licens, såfremt du ikke overholder aftalens betingelser. Uoverensstemmelser herom skal afgøres af Sø- og handelsretten i København med basis i dansk lovgivning. MiniKrea forbeholder sig retten til at opdatere licensen til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Den til enhver tid gældende version af licensen vil fremgå på MiniKrea’s webside. Ved køb af denne licens accepterer du udtrykkeligt, at du har læst og forstået de rettigheder, forpligtelser, vilkår og betingelser, der er angivet i aftalen.

Siden er sidst opdateret 1. juni 2015.

Ikon licens